HMS OG KVALITET

VMS’
kvalitetspolicy

VMS oppfyller siden 2017 ISO-standarden for kvalitet fullt ut. Med kontinuerlige forbedringer i prosessene og i forretningsmodellen oppfyller vi samarbeidspartnernes krav til rettidig levering av tjenester og resultater gjennom et aktivt kvalitets- og arbeidsmiljøsystem.

VMS’
miljøpolicy

VMS bidrar til et økologisk bærekraftig samfunn ved å

  • ta hensyn til både mennesker og miljø i alle aktiviteter
  • identifisere og redusere kilder til forurensning i forebyggende øyemed
  • redusere miljøpåvirkning med ressurshåndtering og gjennom valg av materialer og maskiner
  • minimere avfallsmengden
VMS’
arbeidsmiljøpolicy

VMS sørger for at alle ansatte har trygge og sunne arbeidsforhold. Sammen med medarbeiderne fastsetter VMS vilkår for et godt og sikkert arbeidsmiljø med skadefrie arbeidsplasser ved å:

  • gjennomføre regelmessige sikkerhetskontroller og inspeksjoner på alle arbeidsplassene våre
  • forebygge risiko og eliminere fare i arbeidsmiljøet
  • forebygge skader og helseproblemer
  • gjennomføre regelmessig HMS-opplæring
VMS’
medarbeiderpolicy

Medarbeiderne er vår viktigste verdi. Ledelsen og medarbeiderrepresentantene i VMS samarbeider for å sikre at de ansattes interesser blir ivaretatt. I VMS er alle likestilt, og VMS garanterer at lønnen og ansettelsesvilkårene til alle medarbeidere er i samsvar med gjeldende lovverk i de skandinaviske og baltiske landene. Når det gjelder de ansatte, opprettholder vi full transparens og respekterer regler og bestemmelser. VMS har inngått avtale med Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) og ID06, og vi overholder skatteregler og ‑bestemmelser til fulle.

Policy for risikohåndtering og risiko for skade på renommé

For å sikre effektiv risikohåndtering arbeider vi på en svært transparent måte i alle henseender, herunder sikkerhet på arbeidsplassen og miljøsikkerhet. Vi glemmer aldri at vårt renommé også er våre samarbeidspartneres renommé.

 

                     

VIL SE
RESULTATENE?