TERVEYS, TURVALLISUUS, YMPÄRISTÖ JA LAATU

VMS:n
laatupolitiikka

Vuodesta 2017 lähtien VMS on sertifioitu ISO-laatustandardien mukaisesti. Jatkuvalla prosessin ja liiketoimintamallin parantamisella VMS täyttää kumppaninsa vaatimukset palvelujen ja tulosten oikea-aikaisesta toimittamisesta aktiivisen laatu- ja työympäristöjärjestelmän avulla.

VMS:n
ympäristö politiikka

VMS edistää ekologisesti kestävää yhteiskuntaa

  • ottamalla huomioon sekä ihmiset että ympäristön kaikessa toiminnassaan
  • tunnistamalla ja vähentämällä päästölähteitä ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa
  • vähentämällä ympäristövaikutuksia resurssien hallinnalla sekä materiaalien ja koneiden valinnalla
  • minimoimalla jätteiden määrää.
VMS:n
työympäristö politiikka

VMS varmistaa, että koko henkilöstö työskentelee turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. VMS luo yhdessä työntekijöiden kanssa edellytykset hyvälle ja turvalliselle työympäristölle sekä tapaturmattomalle työpaikalle

  • säännöllisillä turvatarkastuksilla ja valvonnalla kaikilla työmaillamme
  • ehkäisemällä työympäristöriskejä ja poistamalla vaaratekijöitä
  • ehkäisemällä tapaturmia ja sairauksia
  • järjestämällä säännöllistä työturvallisuuskoulutusta.
VMS:n
henkilöstö politiikka

Henkilöstömme on tärkein voimavaramme. VMS:n johto ja henkilöstökomitea tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että VMS:n työntekijöiden etuja kunnioitetaan. VMS:ssä kaikki ovat tasa-arvoisia. VMS takaa, että kaikkien työntekijöiden palkkaus ja työehdot ovat Pohjoismaissa ja Baltian maissa sovellettavien säännösten mukaisia. Henkilöstön suhteen noudatamme täyttä avoimuutta sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. VMS:llä on sopimus Ruotsin rakennusliiton Byggnadsin kanssa ja olemme mukana ID06-korttijärjestelmässä, joka parantaa työmaan turvallisuutta ja rajoittaa laittoman työvoiman käyttöä.

Riskienhallinta- ja maineriskipolitiikka

Tehokkaan riskienhallinnan varmistamiseksi toimimme erittäin avoimesti kaikilla osa-alueilla, mukaan lukien työ- ja ympäristöturvallisuus. Emme koskaan unohda, että maineemme on myös kumppanimme maine.

 

                     

HALUAN NÄHDÄ
TULOKSET?